30/1990

Given i Helsingfors den 12 januari 1990

Förordning om ändring av 9 § förordningen om skifte

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 28 november 1952 om skifte 9 § 6 mom., sådant det lyder i förordning av den 18 november 1988 (976/88), samt

ändras 9 § 7 mom., sådant det lyder i nämnda förordning av den 18 november 1988, som följer:

9 §

Den som är missnöjd med beslut som lantmäteribyrån meddelat enligt 5 mom. får söka ändring hos lantmäteristyrelsen genom besvär. Besvärsskriften skall vid äventyr av att talan annars går förlorad inlämnas till lantmäteribyrån senast den trettionde dagen efter delgivningen av beslutet. Besvärsskriften kan på ändringssökandens egen risk inom nämnda tid tillställas lantmäteribyrån även såsom betald postförsändelse eller med bud.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990.

Helsingfors den 12 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.