7/1990

Given i Helsingfors den 5 januari 1990

Förordning om ändring av 5 § förordningen om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 5 § förordningen den 9 november 1984 om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten (754/84) som följer:

5 §

Blir någon på nytt arbetslös inom sex månader från utgången av föregående arbetslöshetsperiod eller efter att av orsaken som avses i 16 § 4 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa ha varit förhindrad att vara på arbetsmarknaden, skall den löneinkomst som läggs till grund för dagpenningen inte bestämmas på nytt, om inte vederbörande anför grunder för att den dagpenning som bestäms på basen av nya inkomstuppgifter skulle bli 10 procent större än tidigare betald dagpenning.


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1990 och den tillämpas på dagpenning avvägd enligt förtjänsten, vilken betalas på grund av arbetslöshet, som inträtt den 15 januari 1990 eller därefter.

Helsingfors den 5 januari 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.