Ursprungliga författningar: 1989

950/1989
Förordning om flyttning av statens frökontrollanstalt från Helsingfors stad till Loimaa stad
949/1989
Förordning om ändring av 13 § förordningen om länsungdomsnämnder
948/1989
Förordning om försök med samarbete mellan yrkesläroanstalter och högskolor
947/1989
Förordning om ändring av 24 § förordningen om undervisningsministeriet
946/1989
Förordning om ändring av förordningen om finansministeriet
945/1989
Lag om ändring av 6 § lagen om temporär kvotavgift för mjölk
944/1989
Inrikesministeriets beslut om fastställande av bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1990
943/1989
Ändringar i statsbudgeten för 1989
942/1989
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av det löneindextal, varom stadgas i 9 § förordningen om pension för arbetstagare
941/1989
Trafikministeriets beslut om upphävande av trafikministeriets beslut om transport av jord- och stenmaterial samt trävirke på väg
940/1989
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om ringa kabelsändningsverksamhet
939/1989
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming
938/1989
Förordning om ändring av 28 § förordningen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
937/1989
Förordning om upphävande av 15 § barnskyddsförordningen
936/1989
Förordning om Statsjärnvägarna
935/1989
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster inom skolförvaltningen
934/1989
Förordning om ändring av förordningen om konstindustriella högskolan
933/1989
Förordning om inrättande av en tjänst vid bankinspektionen
932/1989
Förordning om bankinspektionen
931/1989
Försvarsministeriets beslut om användning av försvarsmaktens emblem
930/1989
Förordning om ändring av byggnadsförordningen
929/1989
Förordning om ändring av 42 § förordningen om körkort
928/1989
Förordning om Post- och televerket
927/1989
Finlands Banks meddelande om den räntefot som svarar mot Finlands Banks gällande grundränta
926/1989
Statsrådets beslut om temporär ändring av tullen på vissa frukter samt importavgiften på vetegluten
925/1989
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ortstillägg, utrustningsersättning och ersättning för installeringskostnader
924/1989
Förordning om ändring av 8 och 11 §§ förordningen om statens kärnavfallshanteringsfond
923/1989
Förordning om ändring av 2 och 4 §§ förordningen om förvaltningsnämnden för Saima kanal
922/1989
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar inom finansministeriets förvaltningsområde
921/1989
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster vid gränsbevakningsväsendet
920/1989
Förordning om regionalpolitik
919/1989
Lag om ändring av ikraftträdandet av stadgandena om vårdledighet i 34 § lagen om arbetsavtal
918/1989
Lag om ändring av lagen om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers affärstid
917/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsprissättning på hönsägg
916/1989
Justitieministeriets beslut om ändring av 1 § justitieministeriets beslut om verkställighet av fängelsestraff i vissa fall
915/1989
Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie under år 1990
914/1989
Förordning om temporär ändring av förordningen om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor
913/1989
Förordning om ändring av 4 och 6 §§ förordningen om handels- och industriministeriets distriktsbyråer för företagstjänst
912/1989
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid sjöfartsväsendet
911/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid sjöfartsväsendet
910/1989
Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter
909/1989
Finansministeriets beslut om ändring av 3 § finansministeriets beslut om uppbördstiderna och uppbördsraterna för vissa skatter
908/1989
Förordning om ändring av 3 § förordningen om skatteuppbörd
907/1989
Förordning om upphävande av 10 § 5 punkten och 42 § 1 punkten förordningen om inrikesministeriet
906/1989
Förordning om ändring av förordningen om gränsbevakningsväsendet
905/1989
Förordning om ändring av förordningen om fångvårdsväsendet
904/1989
Förordning om ikraftträdande av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
903/1989
Förordning om ikraftträdande och tillämpning av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne
902/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om lantmäteridistrikt
901/1989
Förordning om statliga avfallshanteringsarbeten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.