Ursprungliga författningar: 1989

1050/1989
Statsrådets beslut om beviljande av understöd för räntekostnader för pälsdjursfarmares räntestödslån
1049/1989
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om beviljande av understöd för räntekostnader för pälsdjursfarmarnas räntestödslån
1048/1989
Statsrådets beslut angående ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
1047/1989
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1046/1989
Statsrådets beslut om fiskevårdsavgiftens och pilkfiskeavgiftens belopp
1045/1989
Stiftelseförordning
1044/1989
Förordning om ändring av 3 § förordningen om en nämnd för övervakning av osedliga publikationer
1043/1989
Förordning om ändring av 12 § förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare
1042/1989
Lag om upphävande av 4 § 2 mom. lagen om vägning av slaktkroppar
1041/1989
Lag om ändring av 1 och 10 §§ lagen om främjande av näringsverksamhet i liten skala på landsbygden
1040/1989
Lag om ändring av lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel
1039/1989
Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om skattelättnader för depositioner och obligationer
1038/1989
Statsrådets beslut om ändring av 5 § i statsrådets beslut om verkställighet och tillämpning av lagen om räntestödskredit för fackliga kurscentraler
1037/1989
Statsrådets beslut om kranar och besiktning av dem
1036/1989
Förordning om ändring av undervisningsområdet för en tjänst vid Tekniska högskolan
1035/1989
Förordning om ändring av förordningen om Jyväskylä universitet
1034/1989
Förordning om ändring av 35 § förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid vissa högskolor samt om tjänstemännens uppgifter
1033/1989
Förordning om undervisningsområdet för en professur vid Helsingfors universitet
1032/1989
Förordning om statens regionindelningsdelegation
1031/1989
Förordning om skyddat belopp vid utmätning av lön
1030/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Förenade Arabemiraten om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete
1029/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Österrike om internationell landsvägstrafik
1028/1989
Lag om ändring av lagen om befolkningsböcker
1027/1989
Lag om ändring av lagen om olycksfallsverket
1026/1989
Trafikministeriets beslut om samfrekvenser för vissa radiosändare och om användningen av dem
1025/1989
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
1024/1989
Förordning om inrättande av en tjänst vid miljöministeriet
1023/1989
Förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet
1022/1989
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid miljöministeriet
1021/1989
Förordning angående ändring av 4 § förordningen om semester för personer i strålningsfarligt sjukhusarbete
1020/1989
Förordning om ändring av förordningen om strålsäkerhetscentralen
1019/1989
Förordning om inrättandet av en tjänst vid patent- och registerstyrelsen
1018/1989
Förordning om indragning av en tjänst med grundlön vid Statsjärnvägarna
1017/1989
Förordning om ikraftträdande av den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet samt tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet
1016/1989
Lag om Kartcentralen
1015/1989
Statsrådets beslut om räntan på räntestödskrediter för kommuns produktionsbyggnader
1014/1989
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1013/1989
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut angående rotprisområden vid skogsbeskattning
1012/1989
Förordning angående ändring av 1 § förordningen om tullverkets åligganden vid trafikförsäkring av motorfordon, som införts till landet för tillfälligt bruk
1011/1989
Lag om upphävande av 7 § 5 punkten personregisterlagen
1010/1989
Matrikellag
1009/1989
Lag om ändring av 5 § statstjänstemannalagen
1008/1989
Förordning om ändring av 1 § förordningen om understöd för partiverksamhet
1007/1989
Lag om ändring av 9 § partilagen
1006/1989
Statsrådets beslut om sysselsättningsstöd för Wärtsilä Marinindustri Ab:s underleverantörer
1005/1989
Lag om ändring av 2 § lagen om avdrag för energiinvesteringar vid omsättningsbeskattningen
1004/1989
Lag om ändring av 3 och 4 §§ lagen om avvikelser från lagen angående omsättningsskatt i fråga om vissa produktiva investeringar
1003/1989
Lag om ändring av 14 § lagen angående omsättningsskatt
1002/1989
Miljöministeriets beslut om Finlands byggbestämmelsesamling
1001/1989
Arbetsministeriets beslut om anvisningar för läkarundersökning av sjömän

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.