Ursprungliga författningar: 1989

50/1989
Statsrådets beslut om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter
49/1989
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ortstillägg, utrustningsersättning och ersättning för installeringskostnader
48/1989
Lag om ändring av lagen om avfallshantering
47/1989
Näringsstyrelsens beslut angående ändring av näringsstyrelsens beslut om tillsatsämnen för livsmedel
46/1989
Förordning om ändring av 2 § förordningen om arbetstidslagens tillämpning på kommunala tjänsteinnehavare
45/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ungern om utgivande av sjukvård till personer vid tillfällig vistelse
44/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Indonesien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
43/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Indonesien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
42/1989
Statsrådets beslut om grunderna för användningen av strukturomvandlingsanslag
41/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid inrikesministeriet
40/1989
Lag om upphävande av 4 § lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning
39/1989
Lag om upphävande av 3 § lagen om yrkesvägledning
38/1989
Lag om ändring av 1 § lagen om arbetskraftsinstitutet
37/1989
Lag om ändring av 1 och 3 §§ lagen om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden
36/1989
Lag om ändring av 3 § lagen om arbetarskyddsfonden
35/1989
Lag om ändring av lagen om service- och studieverksamhet för sjömän
34/1989
Lag om ändring av lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet
33/1989
Lag om ändring av lagen om arbetarskyddsförvaltningen
32/1989
Lag om ändring av lagen om medling i arbetstvister
31/1989
Lag om ändring av 1 och 3 §§ lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde
30/1989
Förordning om upphävande av 7 § 1 och 2 mom. förordningen om övervakning av tillverkningen av köttprodukter
29/1989
Förordning om ändring av förordningen om köttbesiktning
28/1989
Fördordning om ändring av förordningen om lantmäteriavgift
27/1989
Förordning om ändring av förordningen om skifte
26/1989
Lag om ändring av 1 och 4 §§ lagen om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande
25/1989
Lag om ändring av lagen om statens kontrollanstalt för mjölkprodukter
24/1989
Lag om ändring av lagen om statens frökontrollanstalt
23/1989
Lag om ändring av lagen om statens lantbrukskemiska anstalt
22/1989
Lag om ändring av lagen om gårdsbruksenheter
21/1989
Lag om ändring av 2 och 10 §§ lagen om statens pensioner
20/1989
Förordning om ikraftträdande av konventionen om upprättande av Multilaterala investeringsgarantiorganet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
19/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om upprättande av Multilaterala investeringsgarantiorganet
18/1989
Undervisningsministeriets beslut om att räkna de två yrkesskådespelarkurser och två skådespelarkurser som hölls 1967-1981 vid Tammerfors universitet samt ungdomsledarkursen vid samma universitet till lägre högskoleexamina
17/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster
16/1989
Förordning om ändring av växtskyddsförordningen
15/1989
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster vid museiverket
14/1989
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster vid arkivväsendet
13/1989
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid Depåbiblioteket
12/1989
Förordning om Depåbiblioteket
11/1989
Förordning om ändring av 9 § förordningen om skattelättnad för allmännyttiga samfund som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet
10/1989
Förordning om ändring av 9 § förordningen om centralskattenämnden
9/1989
Förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtions- nyttig>heter
8/1989
Lag om ändring av 2 kap. konsumentskyddslagen
7/1989
Trafikministeriets beslut om villkoren för typgodkännande av vissa radioanläggningar
6/1989
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1989
5/1989
Statsrådets beslut om beviljande av understöd för räntekostnader för pälsdjursfarmarnas räntestödslån
4/1989
Lag om ändring av lagen om stöd för vård av barn i hemmet
3/1989
Lag om ändring av lagen om barnbidrag
2/1989
Lag om upphävande av lagen om i Finland befintlig, vänskapligt sinnad stat tillhörig egendoms beläggande med kvarstad och ställande under förbud att säljas eller förskingras
1/1989
Lag om ändring av lagen om överlastavgift

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.