Ursprungliga författningar: 1989

200/1989
Statsrådets beslut om grunderna för användningen av länsutvecklingspengar
199/1989
Statsrådets beslut angående ändring av 1 § statsrådets beslut om uppbörd av investeringsskatt
198/1989
Förordning om statens veterinärmedicinska anstalt
197/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom utrikesförvaltningen
196/1989
Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen
195/1989
Statsrådets beslut om extra pension till den som anställts i arbetsavtalsförhållande i statens tjänst utomlands och som inte är finsk medborgare
194/1989
Förordning angående ändring av förordningen om bilregistercentralen
193/1989
Förordning om delegationen för rymdärenden
192/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid forskningscentralen för de inhemska språken, arkivväsendet och museiverket
191/1989
Förordning om ändring av avgångsbidragsförordningen
190/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid skatteförvaltningen
189/1989
Förordning om ändring av förordningen angående omfördelning av statens personalresurser
188/1989
Förordning om inrättande av en tjänst vid folkhälsoinstitutet
187/1989
Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriet
186/1989
Förordning om ändring av förordningen om teknologiska utvecklingscentralen
185/1989
Förordning om inrättande av en tjänst vid räddningsförvaltningens utbildningscentral
184/1989
Förordning om ändring av 6 och 22 § förordningen om folkbokföringsförvaltningen
183/1989
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid gränsbevakningsväsendet
182/1989
Förordning om passkontrollörer
181/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid polisen
180/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom utrikesförvaltningen
179/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Kanada om anställning av familjemedlemmar till tjänstemän
178/1989
Justitieministeriets beslut om den språkkunskap som skall fordras av vissa tjänstemän inom justitieministeriets förvaltningsområde
177/1989
Förordning om ändring av förordningen om vatten- och miljöförvaltningen
176/1989
Förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet
175/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid miljöministeriet och inom dess förvaltningsområde
174/1989
Förordning om inrättande av vissa tjänster inom distrikts- och lokalförvaltningen för arbetskraftsärenden
173/1989
Förordning om ändring av förordningen om fångvårdsväsendet
172/1989
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster inom fångvårdsväsendet
171/1989
Förordning om ändring av förordningen om domsagornas förvaltning
170/1989
Förordning om ändring av 19 och 20 §§ förordningen om högsta förvaltningsdomstolen
169/1989
Förordning om ändring av 14 och 15 §§ förordningen om högsta domstolen
168/1989
Förordning om förvaltningsnämnden för Sveaborg
167/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
166/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid bildkonstakademin
165/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid högskolorna
164/1989
Förordning om ändring av två ordinarie professurer vid Helsingfors universitet
163/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid Helsingfors universitet
162/1989
Förordning om Helsingfors universitets institut för bioteknik
161/1989
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk
160/1989
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ortstillägg, utrustningsersättning och ersättning för installeringskostnader
159/1989
Statsrådets beslut om allmänna villkor för räntestödslån som i stället för statligt lån beviljas för anskaffande av ägarbostad
158/1989
Förordning om räntestöd för lån som i stället för statligt lån beviljas för anskaffande av ägarbostad
157/1989
Förordning om lantbruksnämnder
156/1989
Förordning om ändring av förordningen om statens kontrollanstalt för mjölkprodukter
155/1989
Förordning om ändring av förordningen om statens frökontrollanstalt
154/1989
Förordning om ändring av förordningen om statens lantbrukskemiska anstalt
153/1989
Förordning om ändring av förordningen om lantbruksförvaltningen
152/1989
Förordning om ändring av 2 § förordningen om avgifter för besiktning av centralantennanläggningar
151/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, en lägenhetsdel och områden från Idensalmi stad samt från Maaninka och Nilsiä kommuner till Lapinlahti kommun

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.