Ursprungliga författningar: 1989

350/1989
Förordning om ändring av 1 § förordningen om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel
349/1989
Förordning om specialpreparat
348/1989
Förordning om ändring av förordningen om teknisk-vetenskapliga examina
347/1989
Förordning om ändring av förordningen om anordnande av pedagogisk grundexamen och special pedagogiska studier för speciallärare vid Helsingfors universitet
346/1989
Förordning om ändring av förordningen om farmaceutexamen
345/1989
Förordning om delegationen för brottsförebyggande
344/1989
Lag om ändring av lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd
343/1989
Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 1989
342/1989
Skattestyrelsens beslut angående ändring av beslutet den 15 december 1988 om uppskattandet av kostnader för arbetets utförande vid förskottsinnehållning
341/1989
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Paltamo och Puolanka kommuner
340/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Kuopio stad samt från Maaninka och Nilsiä kommuner till Siilinjärvi kommun
339/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Kiuruvesi och Pielavesi kommuner till Idensalmi stad
338/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhetsdel och vissa områden från Tervo kommun till Karttula kommun
337/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhet och en lägenhetsdel från Puumala och Ristiina kommuner till Anttola kommun
336/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Seinäjoki stad samt från Peräseinäjoki och Lillkyro kommuner till Ilmajoki kommun
335/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av en lägenhet, lägenhetsdelar och områden från Idensalmi stad och Vieremä kommun till Sonkajärvi kommun
334/1989
Förordning om socialattachéer
333/1989
Förordning om ändring av 10 § förordningen om arbetsdomstolen
332/1989
Lag om ändring av 4 § lagen angående rättighet att idka näring
331/1989
Statsrådets beslut om understöd för sänkande av räntekostnaderna för småtonnage
330/1989
Förordning om handels- och industriministeriets distriktsbyråer för företagstjänst
329/1989
Förordning om trafikavgifter på statens flygplatser
328/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid finansministeriet
327/1989
Lag om ändring av 6 § gymnasielagen
326/1989
Lag om ändring av 13 § grundskolelagen
325/1989
Trafikministeriets beslut om de kommuner inom vilka uppbärs högre avgift för televisionslicens
324/1989
Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om produktionsändringsavtal som ingås år 1989 samt om beskogningspremier
323/1989
Statsrådets beslut om ändring av 9 § statsrådets beslut angående grunderna för planering och uppförande av biblioteksbyggnader samt normalpris för dessa
322/1989
Statsrådets beslut om normalpriserna för biblioteksbyggnader
321/1989
Statsrådets beslut om normalpriserna på grundskolornas och gymnasiernas lokaliteter
320/1989
Förordning om vissa inskränkningar av laxfisket år 1989
319/1989
Förordning om ändring av förordningen om försäkringsbolag
318/1989
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
317/1989
Lag om ändring av lagen om bil- och motorcykelskatt
316/1989
Lag om ändring av 5 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
315/1989
Lag om ändring av 10 och 19 §§ lagen om förskottsuppbörd
314/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Kuopio stad samt från Lapinlahti och Pielavesi kommuner till Maaninka kommun
313/1989
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Rovaniemi landskommun, Ranua kommun och Tervola kommun
312/1989
Statsrådets beslut om de bedömningsgrunder som skall tillämpas då bostads-, inlösnings- och grundförbättringslån beviljas och lån godkänns som räntestödslån samt då bostadsinvånare godkänns
311/1989
Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för understöd som beviljas för reparation av bostadsbyggnader och bostäder
310/1989
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om tilläggspris för mjölk
309/1989
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om resekostnadsersättning till statens arbetstagare
308/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom post- och televerket
307/1989
Statsrådets beslut om rätt för inrikesministeriet att förordna om stöd för skärgårdsområden
306/1989
Statsrådets beslut om semesterns längd för lantbruksföretagare
305/1989
Statsrådets beslut om fastställande av i lagen om semesterpenning för småföretagare avsedda beloppet av maximiårsinkomsten och storleken av semesterpenning
304/1989
Statsrådets beslut om ändring av 4 och 5 §§ statsrådets beslut om arrangemang och ersättningar vid mottagande av flyktingar
303/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om riksmätplatser
302/1989
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid trafikministeriet och inom dess förvaltningsområde
301/1989
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid väg- och vattenbyggnadsverket

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.