Ursprungliga författningar: 1989

500/1989
Lag om ändring av 1 och 40 §§ lagen om placeringsfonder
499/1989
Lag om värdepappersförmedlingsrörelse
498/1989
Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring
497/1989
Lag om ändring av lagen om tillsyn över bank
496/1989
Lag om ändring av lagen om marknadsdomstolen
495/1989
Värdepappersmarknadslag
494/1989
Förordning om ändring av 1 § förordningen om fridlysning av växter
493/1989
Förordning om ändring av 1 § förordningen om fridlysning av vissa fågelarter
492/1989
Förordning om fridlysning av vissa djurarter
491/1989
Förordning om ändring av 68 och 163 §§ förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
490/1989
Förordning om föränderliga professurer med avtalslön
489/1989
Förordning om ändring av benämningen på en tjänst vid Helsingfors universitet
488/1989
Förordning om ändring av 1 § förordningen om hovrätterna
487/1989
Förordning om kanslinotariernas och notariernas antal i domsagorna
486/1989
Förordning angående statsborgen för Outokumpu Oy benämnda bolags utländska lån
485/1989
Lag om Ekenäs skärgårds nationalpark
484/1989
Lag om ägobyte mellan staten och Helsingfors stad
483/1989
Lag om ägobyte mellan staten och Tekniska Högskolans Studentkår
482/1989
Förordning om delegationen för forskningspolitik inom arbetslivet
481/1989
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster vid olycksfallsverket
480/1989
Förordning om social- och hälsovårdsministeriet
479/1989
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
478/1989
Förordning om ikraftträdande av konventionen om säkerhet vid användning av asbest
477/1989
Lag om ändring av 7 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
476/1989
Lag om ändring av 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
475/1989
Lag om ändring av 12 § lagen om pension för arbetstagare
474/1989
Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
473/1989
Finansministeriets beslut om ändring av 3 och 4 §§ i finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1989
472/1989
Förordning om ändring av 1 § förordningen om fordons besiktning och registrering
471/1989
Förordning om ändring av fordonsförordningen
470/1989
Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av fordonsförordningen
469/1989
Förordning om ändring av förordningen om organisering av konstens främjande
468/1989
Förordning om ändring av förordningen om befordran till militär grad
467/1989
Förordning om ändring av förordningen om medling i arbetstvister
466/1989
Förordning om ändring av förordningen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet
465/1989
Förordning om ändring av 6 och 16 §§ förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
464/1989
Lag om temporär ändring av 16 och 27 §§ lagen angående omsättningsskatt
463/1989
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
462/1989
Lag om ändring av accistabellen för accis på livsmedelsprodukter
461/1989
Lag om ändring av lagen om importavgifter
460/1989
Lag om ändring av tulltariffen
459/1989
Lag om godkännande av en ändring i den till det allmänna avtalet rörande tulltariffer och handel (GATT) fogade förteckningen över Finlands tullmedgivanden
458/1989
Förordning om ändring av 17 § förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
457/1989
Förordning om ändring av förordningen om sötningsämnen
456/1989
Förordning om ändring av förordningen om patent- och registerstyrelsen
455/1989
Förordning om ändring av benämningen på en tjänst vid patent- och registerstyrelsen
454/1989
Förordning om beslut som gäller typgodkännande av teleterminalutrustning samt om avgifter som skall erläggas för mätningar och besiktningar i anslutning till typgodkännande
453/1989
Förordning om avgifter till vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
452/1989
Förordning om fiskeristadga för Enare träsk
451/1989
Förordning om ändring av 1 § förordningen om statliga ämbetsverk och inrättningar som ingår samarbetsavtal

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.