Ursprungliga författningar: 1989

650/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av ett område från Ristijärvi kommun till Sotkamo kommun
649/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av två lägenhetsdelar från Paltamo kommun till Sotkamo kommun
648/1989
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Kajana stad och Sotkamo kommun
647/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Rautavaara och Siilinjärvi kommuner till Nilsiä kommun
646/1989
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Janakkala och Lammi kommuner till vissa delar
645/1989
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Kuhmo stad samt Hyrynsalmi och Suomussalmi kommuner
644/1989
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Seinäjoki stad och Ilmajoki kommun
643/1989
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Kaustby och Ullava kommuner
642/1989
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Juankoski och Kaavi kommuner
641/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och lägenhetsdelar från Nyslotts stad och Savonranta kommun till Enonkoski kommun
640/1989
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Kotka stad och Pyttis kommun
639/1989
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut angående tillämpning av förordningen om körkort
638/1989
Förordning om ändring av förordningen om körkort
637/1989
Förordning om ändring av 14 § förordningen angående verkställigheten av lagen om understödskassor
636/1989
Förordning om ändring av 5 § förordningen angående verkställighet av lagen om pensionsstiftelser
635/1989
Lag om utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland
634/1989
Lag om ändring av 9 § handelsregisterlagen
633/1989
Lag om ändring av 24 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier
632/1989
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
631/1989
Lag om ändring av 3 § arbetstidslagen
630/1989
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Halsua, Kaustby, Ullava och Vetils kommuner
629/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenhetsdelar, registerenheter och områden från Kerimäki kommun och Nyslotts stad till Punkaharju kommun
628/1989
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränserna till vissa delar mellan Orivesi stad och Längelmäki kommun
627/1989
Förordning om indragning av vissa tjänster inom trafikministeriets förvaltningsområde
626/1989
Förordning om auktoriserade translatorer
625/1989
Förordning om statsandelar och statsunderstöd för museer
624/1989
Förordning om skolan Anna Tapion koulu
623/1989
Förordning om ikraftträdande av ändringarna av artikel I i protokollet med Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om visumbehandling och resor i fråga om personer anställda vid finländska firmors och organisationers representationer i Sovjetunionen och personer anställda vid sovjetiska organisationers representationer i Finland
622/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i den av Internationella arbetsorganisationen antagna konventionen nr 88 om arbetsförmedlingens organisation
621/1989
Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
620/1989
Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
619/1989
Förordning om ändring av 3 § förordningen om avgifter för socialservice
618/1989
Förordning om ändring av förordningen om statens frökontrollanstalts kontrollavgifter
617/1989
Lag om överlåtelse av vissa bostadshus till Rautatieasunnot Oy, Järnvägsbostäder Ab
616/1989
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
615/1989
Lag om ändring av 2 och 3 §§ lagen om avdrag för energiinvesteringar vid omsättningsbeskattningen
614/1989
Lag om ändring av 3 a och 18 a §§ lagen om ändring av lagen angående omsättningsskatt
613/1989
Lag om ändring av 4 och 10 §§ lagen angående stämpelskatt
612/1989
Lag om ändring av 25 kap. ärvdabalken
611/1989
Statsrådets beslut angående ändring av tullarna och importavgifterna på varor som importeras från Spanien
610/1989
Förordning om avgifter för data i justitieministeriets datasystem
609/1989
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster vid bostadsstyrelsen
608/1989
Förordning om bostadsstyrelsen
606/1989
Lag om ändring av 4 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
605/1989
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
604/1989
Lag om ändring av 18 § lagen angående omsättningsskatt
603/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsprissättning på spannmål
602/1989
Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om förhindrande av djursjukdomars spridning i samband med import
601/1989
Statsrådets beslut om anordnande av skjuts för arbetstagare i nattarbete

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.