Ursprungliga författningar: 1989

700/1989
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Kuopio stad och Kaavi, Juankoski, Polvijärvi, Siilinjärvi, Tuusniemi och Vehmersalmi kommuner samt mellan dessa kommuner
699/1989
Förordning om ändring av förordningen om havsforskningsinstitutet
698/1989
Förordning om ändring av förordningen angående sjöfartsväsendets förvaltning
697/1989
Förordning om ändring av förordningen om statsbidrag åt idrottsinstitut
696/1989
Lag om ändring av lagen om statsbidrag åt idrottsinstitut
695/1989
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av den internationella konventionen om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott
694/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Belize om upphävande av visumtvång och visumavgifter
693/1989
Förordning om ikraftträdande av det andra tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen med anledning av Spaniens och Portugals anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsprotokollet
692/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i det andra tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen med anledning av Spaniens och Portugals anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen
691/1989
Statsrådets beslut om specialyrkesläroanstalter
690/1989
Förordning om ändring av förordningen om hälsovårdsläroanstalter
689/1989
Förordning om ändring av förordningen om tekniska läroanstalter
688/1989
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för det sociala området
687/1989
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för skogsbruk och trähushållning
686/1989
Förordning om ändring av förordningen om sjöfartsläroanstalter
685/1989
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter inom lantbruksbranschen
684/1989
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för hemslöjd och konstindustri
683/1989
Förordning om ändring av förordningen om bildkonstläroanstalter
682/1989
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter för huslig ekonomi
681/1989
Förordning om ändring av förordningen om handelsläroanstalter
680/1989
Förordning om ändring av förordningen om läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen
679/1989
Förordning om ändring av förordningen om yrkesundervisningsanstalter
678/1989
Förordning om ändring av 1 § förordningen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
677/1989
Förordning om specialyrkesläroanstalter
676/1989
Lag om ändring av 22 § lagen om service och stöd på grund av handikapp
675/1989
Lag om ändring av lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
674/1989
Lag om ändring av lagen om finansiering av yrkesläroanstalter
673/1989
Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter
672/1989
Förordning om ändring av benämningarna av vissa tjänster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
671/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
670/1989
Förordning om ändring av förordningen om förrättande av filmgranskning
669/1989
Förordning om behörighetsvillkoren för tjänster vid Sibelius-Akademin, teaterhögskolan och konst- industriella högskolan samt om tjänstemännens uppgifter
668/1989
Förordning om ändring av förordningen om lärarutbildning
667/1989
Förordning om ändring av förordningen om övningsskoleförordningen
666/1989
Lag om ändring av övningsskolelagen
665/1989
Lag om ändring av 1 kap. 3 § och 21 kap. 5 § strafflagen
664/1989
Statsrådets beslut om ändring av Haapajärvi domsagas indelning i tingslag
663/1989
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ortstillägg, utrustningsersättning och ersättning för installeringskostnader
662/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid skolstyrelsen
661/1989
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
660/1989
Lag om ändring av lagen om investeringsreserveringar
659/1989
Lag om ändring av 10 § lagen angående stämpelskatt
658/1989
Lag om ändring av 10 § lagen om skatt på motorfordon
657/1989
Lag om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
656/1989
Lag om ändring av 2 och 4 §§ lagen om bränsleaccis
655/1989
Lag om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar vilka utgör bilagor till tulltarifflagen
654/1989
Lag om ändring av lagen om accis på livsmedelsprodukter
653/1989
Inrikesministeriets beslut om en partiell ändring i kommunindelningen mellan Kolari och Pello kommuner
652/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Ilmajoki kommun till Seinäjoki stad
651/1989
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Juupajoki kommun och Orivesi stad samt Luopioinens och Padasjoki kommuner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.