Ursprungliga författningar: 1989

750/1989
Förordning om ändring av prislistan i anslutning till förordningen om avgifter för Statens utvecklingscentrals prestationer
749/1989
Lag om ändring av luftvårdslagen
748/1989
Lag om Post- och televerket
747/1989
Lag om Statsjärnvägarna
746/1989
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat, som används vid behandling av dessa och för vilka ersättning utgår enligt sjukförsäkringslagen
745/1989
Lag om ändring av 4 § lagen om bekämpningsmedel
744/1989
Kemikalielag
743/1989
Inrikesministeriets beslut om en partiell ändring i kommunindelningen mellan Ranua och Pudasjärvi kommuner
742/1989
Förordning om ändring av förordningen om nykterhetsarbete
741/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Republiken Korea om vetenskapligt och teknologiskt samarbete
740/1989
Förordning om ikraftträdande av 1987 års internationella naturgummiavtal
739/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om öppnande av gränsövergångsstället Rajajooseppi för internationell passagerartrafik med bil
738/1989
Lag om ändring av folkpensionslagen
737/1989
Lag om ändring av lagen om exportgaranti
736/1989
Lantbruksinkomstlag
735/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kartverksenheternas verksamhetsområden
734/1989
Förordning angående ändring av förordningen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall
733/1989
Lag om ändring av lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall
732/1989
Lag om ändring av lagen om marknadsföringsavgift som uppbäres hos stora höns- och svinhushållningsföretag
731/1989
Lag om upphävande av 31 § 1 mom. gymnasielagen
730/1989
Lag om upphävande av 57 § 1 mom. grundskolelagen
729/1989
Lag om ändring av 1 och 8 §§ lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
728/1989
Lag om ändring av 5 § lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras
727/1989
Lag om ändring av kommunallagen
726/1989
Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän
725/1989
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
724/1989
Lag om ändring av 84 § Regeringsformen för Finland
723/1989
Förordning om examen för ortodoxa kyrkosamfundets kantorer vid Joensuu universitet
722/1989
Förordning om ändring av förordningen om juridiska examina
721/1989
Förordning om ändring av förordningen om anordnande av samhällsvetenskapliga grundexamina
720/1989
Förordning om ändring av förordningen om anordnande av naturvetenskaplig grundexamen
719/1989
Förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid de tekniska högskolorna samt om tjänstemännens åligganden
718/1989
Förordning om ändring av 11 § förordningen om biträdande professorer vid Helsingfors universitet
717/1989
Förordning om inrättande av en ordinarie professur i allmän medicin vid Helsingfors universitet
716/1989
Förordning om ändring av 74 § förordningen om Kuopio universitet
715/1989
Lag om ändring av 7 § lagen om Kuopio universitet
714/1989
Förordning om ändring av 83 § förordningen om Uleåborgs universitet
713/1989
Lag om ändring av 9 § lagen om Uleåborgs universitet
712/1989
Förordning om ändring av 81 § förordningen om Joensuu universitet
711/1989
Lag om ändring av 9 § lagen om Joensuu universitet
710/1989
Förordning om ändring av 72 § förordningen om Jyväskylä universitet
709/1989
Lag om ändring av 9 § lagen om Jyväskylä universitet
708/1989
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av upphandlingsförordningen för staten och om fastställande av allmänna upphandlingsvillkor för staten
707/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inskränkning av fisket i vissa vatten inom Enare kommun
706/1989
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Suonenjoki stad samt Karttula, Konnevesi, Rautalampi, Tervo och Vesanto kommuner
705/1989
Förordning om inrättande av en viss tjänst
704/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar
703/1989
Förordning om ändring av förordningen om yrkesvägledning
702/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om upprättande av Gemensamma fonden för råvaror och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
701/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Gemensamma fonden för råvaror

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.