Ursprungliga författningar: 1989

850/1989
Trafikministeriets beslut om upphävande av 4 § trafikministeriets beslut om person- och paketbilars släpvagnar och koppling av dem
849/1989
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen
848/1989
Förordning om ändring av fordonsförordningen
847/1989
Förordning om ändring av teleförordningen
846/1989
Riksdagens beslut om ändring av 52 c § arbetsordningen för riksdagen
845/1989
Förordning om avgifter för bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder
844/1989
Trafikministeriets beslut om upphävande av trafikministeriets beslut om tillämpning av förordningen om fordons besiktning och registrering
843/1989
Förordning om besiktning av fordon
842/1989
Förordning om registrering av fordon
841/1989
Förordning om meteorologiska institutet
840/1989
Förordning om ändring av 8 § förordningen om finansiering av yrkesläroanstalter
839/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fullgörande av skyldigheten att förmala inhemsk råg och inhemskt vete
838/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om temporärt ordnande av fiske i Pielisjoki
837/1989
Statsrådets beslut angående ändring av 12 och 13 §§ statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp
836/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid arbetsministeriet
835/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
834/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom justitieministeriets förvaltningsområde
833/1989
Förordning om beviljande av fri rättegång i vissa fall
832/1989
Förordning om erkännande och verkställighet av beslut om underhållsbidrag i vissa fall
831/1989
Förordning om utrikesministeriets uppgifter vid indrivning av underhållsbidrag
830/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av avtalet med Tjeckoslovakien om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln
829/1989
Förordning om ikraftträdande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
828/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
827/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
826/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
825/1989
Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i Jyväskylä domsaga och i Helsingfors rådstuvurätt
824/1989
Miljöministeriets beslut om avfallshanteringsplaner, som skall föreläggas länsstyrelsen för godkännande
823/1989
Statsrådets beslut om betalningsgrunderna för understöd som betalas till följd av ekonomiska förluster som förorsakas av förordningen om vissa inskränkningar av laxfisket år 1989
822/1989
Statsrådets beslut om ändring av 4 § statsrådets beslut om erläggande av exportdeposition för cellulosa
821/1989
Lag om temporär ändring av lagen om byggskatt i huvudstadsregionen
820/1989
Lag om ändring av atomansvarighetslagen
819/1989
Lag om ett datasystem för vägtrafiken
818/1989
Lag om ändring av vägtrafiklagen
817/1989
Förordning om ändring av vattenförordningen
816/1989
Förordning om ändring av förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten
815/1989
Lag om ändring av 12 kap. 7 § lagen om aktiebolag
814/1989
Personalfondslag
813/1989
Lag om ändring av 4 a § lagen om bilregistercentralen
812/1989
Lag om ändring av 101 a § lagen angående stämpelskatt
811/1989
Lag om ändring av 40 § lagen om påförande av accis
810/1989
Lag om ändring av 82 § lagen angående omsättningsskatt
809/1989
Lag om ändring av 61 § lagen om förskottsuppbörd
808/1989
Lag om ändring av 124 § beskattningslagen
807/1989
Lag om ändring av 15 § lagen om gifter
806/1989
Lag om ändring av 7 § folkräkningslagen
805/1989
Lag om ändring av 12 a § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare
804/1989
Lag om ändring av 27 § lagen om allmänna handlingars offentlighet
803/1989
Lag om ändring av 18 § lagen om undersökning av storolyckor
802/1989
Lag om ändring av 1 § lagen om strafforder
801/1989
Lag om ändring av 2 § militära rättegångslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.