Ursprungliga författningar: 1989

900/1989
Förordning om ändring av förordningen om folkhälsoinstitutet
899/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom inrikesministeriets förvaltningsområde
898/1989
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster vid länsstyrelsen i Kymmene län och i Lapplands län
897/1989
Förordning om ändring av länsstyrelseförordningen
896/1989
Förordning om ikraftträdande av ändringarna i konventionen om Internationella organisationen för maritima telekommunikationer via satellit (INMARSAT) samt i den därtill anslutna driftsöverenskommelsen
895/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Folkrepubliken Kina om handel med textilprodukter
894/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
893/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat
892/1989
Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
891/1989
Trafikministeriets beslut om telegramtrafik
890/1989
Statsrådets beslut om fraktstöd för ägg
889/1989
Statsrådets beslut om tilläggspris för hönsägg
888/1989
Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om produktionsändringsavtal som ingås år 1989 samt om beskogningspremier
887/1989
Statsrådets beslut om stabilisering av prisnivån för matpotatis
886/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom arbetarskyddsförvaltningen
885/1989
Förordning angående ändring av förordningen om statens husbyggnadsprojekt
884/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom social- och hälsovårdsministeriet
883/1989
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för meteorologiska institutets prestationer
882/1989
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för besiktning av luftfartyg, kontrollflygning och flygcertifikat
881/1989
Förordning om ändring av 6 § förordningen om granskning av videoprogram och andra bildprogram
880/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid försvarsmakten
879/1989
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid försvarsmakten
878/1989
Förordning om ikraftträdande av den blandade kommissionens beslut om ändring av protokoll nr 3 till avtalet med Tjeckoslovakien om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln
877/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av protokoll nr 3 till avtalet med Tyska Demokratiska Republiken om avvecklande av hindren för handeln på basen av ömsesidighet i fråga om förmåner och skyldigheter
876/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av protokoll nr 3 till avtalet med Bulgarien om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln
875/1989
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen
874/1989
Förordning om ändring av fordonsförordningen
873/1989
Förordning om sommartid åren 1990-1992
872/1989
Näringsstyrelsens beslut om angivande av näringsvärde
871/1989
Statsrådets beslut om ändring av 4 § statsrådets beslut om premier för amkor
870/1989
Förordning om ändring av 4 § förordningen om utövande av optikeryrket
869/1989
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid patent- och registerstyrelsen
868/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid handels- och industriministeriet
867/1989
Förordning om tjänstedräkt för personalen vid sjöfartsväsendet
866/1989
Förordning om kontroll av hönsägg och hönsäggsprodukter
865/1989
Förordning om ändring av hälsovårdsförordningen
864/1989
Förordning om upphävande av förordningen om eldbegängelse
863/1989
Förordning om ikraftträdande av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis
862/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om beviljande av flergångsvisum åt studerande, forskarstuderande, lärare, forskare och andra experter
861/1989
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster vid statens tekniska forskningscentral
860/1989
Republikens Presidents öppna brev angående en ändring i statsrådet
859/1989
Förordning om ändring av 61 och 64 §§ folkpensionsförordningen
858/1989
Förordning om ändring av 76 § vattenförordningen
857/1989
Förordning om ändring av förordningen om bil- och motorcykelskatt
856/1989
Förordning om ändring av förordningen om delegationen för kommunal ekonomi
855/1989
Förordning om ändring av benämningen på en viss tjänst vid medicinalstyrelsen
854/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom läkemedelslaboratoriet
853/1989
Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen
852/1989
Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen
851/1989
Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.