Ursprungliga författningar: 1989

1350/1989
Lag om ändring av 3 och 7 §§ lagen om tobaksaccis
1349/1989
Lag om ändring av lagen om påförande av accis
1348/1989
Lag om tillfällig skattelättnad i fråga om vissa överlåtelsevinster
1347/1989
Lag om temporär ändring av 5 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1346/1989
Lag om temporär ändring av 10 § lagen om förskottsuppbörd
1345/1989
Statsrådets beslut om ändring av 9 och 12 §§ statsrådets beslut om bidrag för transport av mjölk
1344/1989
Statsrådets beslut om ändring av 7 § statsrådets beslut om tilläggspris för mjölk
1343/1989
Statsrådets beslut angående ändring av 3 § statsrådets beslut om produktionsunderstöd för mjölk
1342/1989
Förordning om ändring av förordningen om bil- och motorcykelskatt
1341/1989
Lag om ändring av 2 och 4 §§ lagen om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen
1340/1989
Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk
1339/1989
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1338/1989
Lag om ändring av lagen om brand- och räddningsväsendet
1337/1989
Statsrådets beslut om införsel till landet samt om utförsel från landet av spannmål och spannmålsprodukter
1336/1989
Förordning om skatt på inkomst och förmögenhet
1335/1989
Lag om ändring av lagen om skatt på inkomst och förmögenhet
1334/1989
Lag om skatteskalorna och skatteprocentsatserna vid statsbeskattningen för 1990
1333/1989
Lag om ändring av tryckfrihetslagen
1332/1989
Lag om ändring av 1 och 2 §§ lagen om allmänna sammankomster
1331/1989
Lag om ändring av 10 och 35 §§ föreningslagen
1330/1989
Statsrådets beslut om inrättande av verkställande direktörernas tjänster vid Statsjärnvägarna och Post- och televerket
1329/1989
Statsrådets beslut om skyddsupplagringsprogram år 1990
1328/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom arbetsministeriets förvaltningsområde
1327/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid trafikministeriet och dess förvaltningsområde
1326/1989
Förordning om ändring av 2 § förordningen om inrättande och indragning av vissa tjänster vid bildkonstakademin
1325/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom finansministeriets förvaltningsområde
1324/1989
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid skatteförvaltningen
1323/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid finansministeriets förvaltningsområde
1322/1989
Matrikelförordning
1321/1989
Förordning angående fullmakter för statsrådet att uppta lån år 1990
1320/1989
Förordning om ändring av förordningen om militära undervisningsanstalter och examina som avlägges vid dem
1319/1989
Förordning om ändring av förordningen om befolkningsböcker
1318/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
1317/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av protokoll nr 3 till avtalet med Polen om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln
1316/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av avtalet med Polen om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln
1315/1989
Statsrådets beslut om svåra sjukdomar och handikapp som avses i 23 d § 2 mom. sjukförsäkringslagen
1314/1989
Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen
1313/1989
Lag om ändring av 11 och 21 §§ lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1312/1989
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1311/1989
Lag om ändring av 9 a § lagen om frontmannapension
1310/1989
Lag om höjning av försäkrads folkpensionspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för 1990
1309/1989
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1308/1989
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1307/1989
Lag om ändring av 22 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1306/1989
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1305/1989
Lag om ändring av 64 § lagen om sjömanspensioner
1304/1989
Lag om ändring av 17 § lagen om pension för arbetstagare
1303/1989
Statsbudgeten för Republiken Finland för 1990
1302/1989
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om upphävande av social- och hälsovårdsministeriets beslut innefattande allmän instruktion för de kommunala alkoholinspektörerna
1301/1989
Förordning om kvantitativa begränsningar som tillämpas i landets utrikeshandel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.