1377/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Förordning om inrättande av vissa tjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 6 § 1 mom. och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet behövliga medel inrättas följande tjänster med grundlön.

2 §
Social- och hälsovårdsministeriet

Inrättas:

en tjänst som byråsekreterare i löneklass A 12.

3 §
Läkemedelslaboratoriet

Inrättas:

en tjänst som laborant i löneklass A 10.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

De tjänster som inrättas genom denna förordning får första gången besättas utan att de förklaras lediga.

Åtgärder för att besätta de tjänster som inrättas genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna är inrättade.

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.