1371/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Förordning om ikraftträdande av tilläggsprotokollet till avtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen rörande avskaffandet av existerande och förhindrandet av nya kvantitativa exportrestriktioner eller åtgärder med samma verkan, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsprotokollet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Bryssel den 26 juli 1989 upprättade tilläggsprotokollet till avtalet mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen (FördrS 66-67/73) rörande avskaffandet av existerande och förhindrandet av nya kvantitativa exportrestriktioner eller åtgärder med samma verkan, vari vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 22 december 1989 (1370/89) och vilket republikens president godkänt likaså den 22 december 1989 och beträffande vilket meddelandena om dess godkännande har utväxlats den 22 december 1989, träder i kraft den 1 januari 1990 så som därom överenskommits.

2 §

Lagen den 22 december 1989 om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsprotokollet till avtalet mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen rörande avskaffandet av existerande och förhindrandet av nya kvantitativa exportrestriktioner eller åtgärder med samma verkan (1370/89) och denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 106/89)

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.