1370/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsprotokollet till avtalet mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen rörande avskaffandet av existerande och förhindrandet av nya kvantitativa exportrestriktioner eller åtgärder med samma verkan

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i Bryssel den 26 juli 1989 upprättade tilläggsprotokollet till avtalet mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen (FördrS 66-67/73) rörande avskaffandet av existerande och förhindrandet av nya kvantitativa exportrestriktioner eller åtgärder med samma verkan är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Regeringens proposition 224/89
Utrikesutsk. bet. 35/89
Stora utsk. bet. 211/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.