1366/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Europeiska ekonomiska gemenskapen om samarbete på utbildningsområdet inom ramen för genomförandet av COMETT II (1990-1994)

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Den i Bryssel den 19 december 1989 mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen ingångna överenskommelsen om samarbete på utbildningsområdet inom ramen för genomförandet av COMETT II (1990-1994), vilken republikens president godkänt den 22 december 1989 och beträffande vilken meddelandena om dess godkännande har utväxlats den 22 december 1989, träder i kraft den 1 januari 1990 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 104/89)

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.