1365/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Förordning om ikraftträdande av avtalet med Europeiska ekonomiska gemenskapen om elektroniska utväxlingssystem för handelsdata

På föredragning av ministern för ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Bryssel den 15 december 1989 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen, vilket republikens president godkänt den 22 december 1989 och beträffande vilket noterna om dess godkännande utväxlats likaså den 22 december 1989, träder i kraft den 1 januari 1990 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 103/89)

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.