1362/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Förordning om ändring av 11 § bokföringsförordningen

På föredragning av handels- och industriministern ändras 11 § 2 mom. bokföringsförordningen av den 19 oktober 1973 (783/73) som följer:

11 §

Beskrivningen över förfarandet vid maskinell bokföring innehåller en allmän beskrivning av datasystemet och en redogörelse för hur anteckningarna görs samt för registreringskedjan, in- och utmatningsmaterialet, granskningar och avstämningar i syfte att säkra bokföringens riktighet och fullständighet, datalager samt förvaringen av bokföringsmaterialet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.