1360/1989

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1989

Statsrådets beslut om beviljande av industritull- och importavgiftsförmåner

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 4 § tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) och 2 a § lagen den 23 december 1977 om importavgifter (1008/77), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 juli 1987 (662/87), beslutat:

1 §

För varor som används för de industriella ändamål som definieras i den till tulltarifflagen fogade förteckningen över industritullar eller i den till lagen om importavgifter fogade förteckningen över industriförmåner kan en industritull eller -förmån i enlighet med nämnda förteckningar beviljas med undantag av 28 och 29 §§ med beaktande av vad som stadgas i tullskatteförordningen (576/78) om förfarande och tidsfrister gällande export- och fartygsbyggnadsförmåner.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut den 22 december 1987 om villkoren för industritullar (1169/87).

Den på vars införda varor har tillämpats industritull eller i 2 a § lagen om importavgifter avsedd importavgift i samband med införseln skall före utgången av mars 1990 inlämna en utredning som avses i 5 § 1 mom. statsrådets tidigare beslut över de varor som använts under 1989 till nämnda industriella ändamål eller förblivit oanvända till den distriktstullkammare som beviljat förmånen.

Helsingfors den 28 december 1989

Minister
Ulla Puolanne

Finansråd
Lasse Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.