1359/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av 3 § lagen om oljeavfallsavgift

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 2 mom. lagen den 5 december 1986 om oljeavfallsavgift (894/86) som följer:

3 §

Skyldig att betala oljeavfallsavgift är även den till vilken i landet tillverkad smörjolja har överförts avgiftsfritt med stöd av denna lag, om den inte har använts för något avgiftsfritt ändamål.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 222/89
Statsutsk. bet. 88/89
Stora utsk. bet. 235/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.