1357/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av 3 och 7 §§ lagen om accis på livsmedelsprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 2 mom. och 7 § 4 punkten lagen den 7 december 1979 om accis på livsmedelsprodukter (868/79),

av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder delvis ändrat genom lagar av den 21 december 1984 och den 10 juli 1987 (892/84 och 668/87), samt

fogas till 7 § nya 5-7 punkter som följer:

3 §

Skyldig att betala accis på livsmedelsprodukter är även den till vilken i landet tillverkade livsmedelsprodukter har levererats accisfritt med stöd av denna lag, om de inte har använts för något accisfritt ändamål.

7 §

Accisfria är:


4) produkter som används vid tillverkning av en exportvara, dock inte vid tillverkning av livsmedelsprodukter som avses i denna lag;

5) fruktos, sorbitol och mannitol som används vid tillverkning av läkemedel som hänförs till tulltariffens positioner 30.03 och 30.04, preventivpiller som hänförs till position 30.06 eller produkter som hänförs till positionerna 33.04-33.07;

6) kasein, kaseinater och andra kaseinderivat som används vid tillverkning av pappersindustriprodukter eller andra träförädlings- eller limindustriprodukter, vaxdispersioner som används av pappers- eller kartongindustrin samt vid tillverkning av brödglans som hänförs till tulltariffens position 21.06, läkemedel som hänförs till positionerna 30.03 och 30.04, preventivpiller som hänförs till position 30.06, produkter som hänförs till positionerna 32.08-32.10 och 32.12 samt 33.04-33.07, golvutjämningsmedel som hänförs till position 32.14, rostskyddsmedel som hänförs till position 38.23 eller produkter som avses i lagen om sötsaksaccis;

7) laktos som hänförs till tulltariffens position 17.02 och som används vid tillverkning av läkemedel som hänförs till positionerna 30.03 och 30.04 samt av preventivpiller som hänförs till position 30.06.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 222/89
Statsutsk. bet. 88/89
Stora utsk. bet. 235/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.