1353/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av 3 och 7 §§ lagen om läskedrycksaccis

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 2 mom. och 7 § 3 punkten lagen den 7 december 1979 om läskedrycksaccis (870/79), av dem 7 § 3 punkten sådan den lyder i lag av den 10 juli 1987 (667/87), som följer:

3 §

Skyldig att betala grundaccis är även den till vilken i landet tillverkade produkter har levererats accisfritt med stöd av denna lag, om de inte har använts för något accisfritt ändamål.

7 §

Befriade från accis är:


3) läskedrycker som används för tillverkning av produkter som avses i denna lag eller i lagen om sötsaksaccis (867/79) eller för tillverkning av produkter som hänförs till tulltariffens position 33.05.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 222/89
Statsutsk. bet. 88/89
Stora utsk. bet. 235/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.