1352/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av 6 § lagen om ölaccis

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § 4 punkten lagen den 7 december 1979 om ölaccis, sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 juli 1987 (666/87), som följer:

6 §

Accisfritt är:


4) öl som används för tillverkning av produkter som hänförs till tulltariffens position 33.05.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 222/89
Statsutsk. bet. 88/89
Stora utsk. bet. 235/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.