1351/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av 3 och 5 §§ lagen om sötsaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 2 mom. och 5 § 3 punkten lagen den 7 december 1979 om sötsaksaccis (867/79), av dem 5 § 3 punkten sådan den lyder i lag av den 5 december 1980 (786/80), som följer:

3 §

Skyldig att betala sötsaksaccis är även den till vilken i landet tillverkade sötsaker har levererats accisfritt med stöd av denna lag, om de inte har använts för något accisfritt ändamål.

5 §

Accisfria är:


3) sötsaker som används vid tillverkning av produkter som avses i denna lag; samtDenna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 222/89
Statsutsk. bet. 88/89
Stora utsk. bet. 235/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.