1337/1989

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1989

Statsrådets beslut om införsel till landet samt om utförsel från landet av spannmål och spannmålsprodukter

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 4 § 1 mom. lagen den 15 december 1989 om Statens spannmålsförråd (1124/89) beslutat:

1 §

Spannmål och spannmålsprodukter får tillsvidare införas till landet samt utföras från landet endast på åtgärd av statens spannmålsförråd eller med dess tillstånd och på villkor som det uppställt.

2 §

I detta beslut avses med spannmål och spannmålsprodukter följande produkter avsedda i tulltariff som är i kraft när detta beslut utfärdas:

1) till tulltariffpositionerna 10.01-10.04 hänförliga spannmålsprodukter samt i position 10.08 ingående övrig spannmål och av dem tillverkade produkter av kvarnindustrin enligt kapitel 11 i tulltariffen, samt av ovannämnda spannmålsslag tillverkade, till tulltariffposition 23.02 hänförliga produkter, samt

2) till tulltariffposition 10.05 hänförligt majs som införs till landet för att användas som foder eller vid alkoholtillverkning samt till position 23.02 hänförliga produkter tillverkade av majs.

3 §

Detta beslut tillämpas inte på införsel av utsädesspannmål, maltkorn och kornmalt ej heller då den mängd spannmålsprodukter som till landet införs på en och samma gång omfattar högst 50 kilogram.

4 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 28 december 1989

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Äldre regeringssekreterare
Väinö Vainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.