1330/1989

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1989

Statsrådets beslut om inrättande av verkställande direktörernas tjänster vid Statsjärnvägarna och Post- och televerket

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet med stöd av 10 § lagen den 14 augusti 1989 om Statsjärnvägarna (747/89) och 8 § 2 mom. lagen den 14 augusti 1989 om Post- och televerket (748/89) beslutat:

1 §
Statsjärnvägarna

Inrättas från den 1 januari 1990:

en verkställande direktörstjänst i avtalslöneklass S 34.

2 §
Post- och televerket

Inrättas från den 1 januari 1990:

en verkställande direktörstjänst i avtalslöneklass S 34.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder för att besätta de tjänster som inrättas genom detta beslut får vidtas redan före den tidpunkt från vilken tjänsterna inrättats.

Helsingfors den 29 december 1989

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Avdelningschef, överdirektör
Kai Törnblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.