1328/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom arbetsministeriets förvaltningsområde

På föredragning av arbetsministern stadgas med stöd av 6 § 1 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet behövliga medel inrättas och indras följande tjänster med grundlön.

2 §
Arbetsministeriet

Inrättas den 1 mars 1990:

en planeringssekreterartjänst i löneklass A 25;

tre forskartjänster i löneklass A 22;

två forskartjänster i löneklass A 21;

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 17;

en expeditionsvaktstjänst i löneklass A 9;

en vaktmästartjänst i löneklass A 7; samt

två tjänster som biträdande vaktmästare i löneklass A 1.

Inrättas den 1 september 1990:

en tjänst som biträdande inspektör i löneklass A 18.

Indras den 1 mars 1990:

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13.

3 §
Arbetarskyddsförvaltningen

Inrättas:

en byggmästartjänst i löneklass A 16.

Inrättas den 1 mars 1990:

en inspektörstjänst i löneklass A 20;

en inspektörstjänst i löneklass A 19;

en teknikertjänst i löneklass A 17;

en chaufförstjänst i löneklass A 10;

en telefonisttjänst i löneklass A 7; samt

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 4.

Inrättas den 1 september 1990:

en kemisttjänst i löneklass A 23; samt

en byråsekreterartjänst i löneklass A 11.

4 §
Distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden

Inrättas:

en yrkesvalspsykologtjänst i löneklass A 18;

en yrkesvalspsykologtjänst i löneklass A 17;

en distriktsinspektörstjänst i löneklass A 17;

två ledande arbetskraftskonsulenttjänster i löneklass A 16;

tio ledande arbetskraftskonsulenttjänster i löneklass A 14;

en byråsekreterartjänst i löneklass A 14;

fyra specialarbetskraftskonsulenttjänster i löneklass A 13;

åtta specialarbetskraftskonsulenttjänster i löneklass A 12;

tre arbetskraftskonsulenttjänster i löneklass A 11;

två byråsekreterartjänster i löneklass A 11;

åtta arbetskraftskonsulenttjänster i löneklass A 10;

två byråsekreterartjänster i löneklass A 10;

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 9;

en expeditionsvaktstjänst i löneklass A 9;

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 8;

en vaktmästartjänst i löneklass A 8;

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 7;

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 5; samt

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 4.

Inrättas den 1 mars 1990:

tio byrådirektörstjänster i löneklass A 20;

en biträdande byrådirektörstjänst i löneklass A 20;

fem yrkesvalspsykologtjänster i löneklass A 19;

nio yrkesvalspsykologtjänster i löneklass A 17;

en forskartjänst i löneklass A 17;

tolv ledande arbetskraftskonsulenttjänster i löneklass A 15;

tre ledande arbetskraftskonsulenttjänster i löneklass A 14;

fyra specialarbetskraftskonsulenttjänster i löneklass A 13;

en byråsekreterartjänst i löneklass A 13;

tjugotvå specialarbetskraftskonsulenttjänster i löneklass A 12;

sex byråsekreterartjänster i löneklass A 12;

tretton arbetskraftskonsulenttjänster i löneklass A 11;

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 10;

tjugotre arbetskraftskonsulenttjänster i löneklass A 10;

sju byråsekreterartjänster i löneklass A 10;

två expeditionsvaktstjänster i löneklass A 9;

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 9;

en vaktmästartjänst i löneklass A 9;

femton byråfunktionärstjänster i löneklass A 7; samt

en vaktmästartjänst i löneklass A 4.

Indras den 1 mars 1990:

tre byråföreståndartjänster i löneklass A 16;

fem byråföreståndartjänster i löneklass A 15; samt

en ledande arbetskraftskonsulenttjänst i löneklass A 14.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

De tjänster som inrättas genom denna förordning får första gången besättas utan att de lediganslås.

Åtgärder för besättande av de tjänster som inrättats genom denna förordning får vidtas redan före den tidpunkt från och med vilken tjänsterna inrättats.

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.