1311/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av 9 a § lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension 9 a § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 25 juli 1986 (589/86), som följer:

9 a §

Det extra fronttillägget är 12,5 procent av beloppet av den tilläggsdel som betalas. Det extra fronttillägget för den som får livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst bestäms dock utgående från en så stor tilläggsdel som skulle betalas, om livräntan inte hade beaktats då tilläggsdelen bestämdes. Det extra fronttillägget är dock alltid minst 20 mark.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

Det belopp som nämns i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av folkpensionerna i januari 1986 har uträknats.

Regeringens proposition 155/89
Socialutsk. bet. 37/89
Stora utsk. bet. 207/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.