1299/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om ikraftträdande av andra och fjärde tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av lagen den 14 juni 1958 om godkännande av vissa stadganden i konventionen rörande Förenta Nationernas privilegier och immunitet och konventionen rörande privilegier och immunitet för Förenta Nationernas fackorgan samt om privilegier och immunitet även för vissa andra internationella organ (386/58):

1 §

Det i Paris den 15 december 1956 upprättade andra tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet samt det i Paris den 16 december 1961 upprättade fjärde tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet, vilka republikens president har ratificerat den 1 december 1989 och beträffande vilka ratifikationsinstrumenten deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 11 december 1989, är i kraft från den 11 december 1989 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 98/89)

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.