1298/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning om ikraftträdande av det tredje tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen samt det andra tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska kol- och stålgemenskapen och dess medlemsstater, vilka protokoll har uppgjorts med anledning av Spaniens och Portugals anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsprotokollen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Bryssel den 12 juni 1989 uppgjorda tredje tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen (FördrS 66-67/73) och det i Bryssel den 26 juli 1989 uppgjorda andra tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Republiken Finland och Europeiska kol- och stålgemenskapen och dess medlemsstater (FördrS 65/74), vilka protokoll har uppgjorts med anledning av Spaniens och Portugals anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och i vilka vissa bestämmelser godkänts genom lag av den 17 november 1989 (1297/89) och vilka republikens president godkänt likaså den 17 november 1989 och beträffande vilka meddelandena om deras godkännande har utväxlats den 17 november 1989, träder i kraft den 1 januari 1990 så som därom överenskommits.

2 §

Lagen den 17 november 1989 om godkännande av vissa bestämmelser i det tredje tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen samt det andra tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska kol- och stålgemenskapen och dess medlemsstater, vilka protokoll har uppgjorts med anledning av Spaniens och Portugals anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen (1297/89) och denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 97/89)

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.