1297/1989

Given i Helsingfors den 17 november 1989

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i det tredje tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen samt det andra tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska kol- och stålgemenskapen och dess medlemsstater, vilka protokoll har uppgjorts med anledning av Spaniens och Portugals anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i Bryssel den 12 juni 1989 uppgjorda tredje tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen samt i det i Bryssel den 26 juli 1989 uppgjorda andra tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Republiken Finland och Europeiska kol- och stålgemenskapen och dess medlemsstater, vilka protokoll har uppgjorts med anledning av Spaniens och Portugals anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen, är för så vitt de hör till området för lagstiftningen i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Regeringens proposition 94/89
Utrikesutsk. bet. 28/89
Stora utsk. bet. 119/89

Helsingfors den 17 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.