1295/1989

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1989

Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 1990

Skattestyrelsen har med stöd av 11 § och 12 § 1 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådana de lyder i lagen den 17 december 1982 (946/82), förordnat:

1 §

På lön som utbetalas under tiden 1.1.-28.2.1990 verkställs förskottsinnehållningen enligt de personliga innehållningsprocent eller andra förordnanden beträffande verkställande av förskottsinnehållning som var i kraft den 31 december 1989. Förskottsinnehållningen verkställs likväl så, att då dess belopp beräknas, tas de löner som utbetalats under år 1989 icke i beaktande.

På löner som utbetalas den 1 mars eller senare under år 1990 tillämpas de innehållningsprocent som fastställts för år 1990, likväl så, att vid beräkning av förskottsinnehållningens belopp tas de löner som utbetalats i januari och februari 1990 och på dem verkställda förskottsinnehållningar icke i beaktande.

2 §

På pension och annan i 5 § lagen om förskottsuppbörd avsedd prestation som influtit för år 1990 och som utbetalas under tiden 1.1.-28.2.1990 verkställs förskottsinnehållningen enligt de förskottsinnehållningsprocent som var i kraft den 31 december 1989. De personliga innehållningsprocent som fastställts för år 1990 tillämpas på prestationer som utbetalas den 1 mars 1990 eller senare under år 1990.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 21 december 1989

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Överinspektör
Mirjami Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.