1294/1989

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1989

Skattestyrelsens beslut om förnyat fastställande av personlig innehållningsprocent

Skattestyrelsen har med stöd av 16 § 1 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådant det lyder i lagen den 9 juli 1982 (529/82), förordnat:

1 §

Vid förnyat fastställande av personlig innehållningsprocent eller annat med stöd av 16 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd i skattskyldigs skattekort antecknat förordnande om förskottsinnehållning kan skattedirektören förordna, att av den skattskyldige inte skall innehållas förskott eller att innehållningen skall verkställas till ett mindre belopp än vad som tidigare fastställts.

Skattedirektören kan begränsa det i 1 mom. avsedda förordnandet att gälla endast viss prestation eller prestation, som utbetalas under viss tid eller upp till ett visst maximibelopp.

Är skattskyldigs personliga innehållningsprocent eller annat i skattekortet antecknat förordnande angående innehållningen fel till följd av ändring i den skattskyldiges omständigheter eller av annan orsak, kan skattedirektören oberoende av den skattskyldiges anhållan ändra den personliga innehållningsprocenten eller annat i skattekortet antecknat förordnande angående innehållningen även så, att beloppet av den innehållning som skall verkställas stiger.

2 §

Har den skattskyldige uppenbarligen rätt enligt stadgandena angående stats- och kommunalskatt till sådana andra än i 8 § 2 mom. lagen angående förskottsinnehållning avsedda eller i förskottsinnehållningens beräkningsgrunder ingående avdrag, som inte beaktats då skattekort utgivits åt den skattskyldige eller då den skattskyldiges inkomstbelopp väsentligen ändrats, kan skattedirektören, då förutsättningarna i 16 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd uppfylls, förordna att den i skattekortet antecknade personliga innehållningsprocenten skall fastställas på nytt eller ändra annat i skattekortet antecknat förordnande. Vid ändringen skall det dessutom beaktas vad som stadgats om fastställande av innehållningsprocent i lagen om skatteskalorna och skatteprocentsatserna vid statsbeskattningen för år 1990.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990 och genom det upphävs skattestyrelsens beslut den 5 januari 1989 om förnyat fastställande av personlig innehållningsprocent (67/89).

Helsingfors den 21 december 1989

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Beskattningssekreterare
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.