1293/1989

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1989

Miljöministeriets beslut om när kommunala planer för bekämpning av fartygsoljeskador skall underställas vatten- och miljöstyrelsen för fastställelse

Miljöministeriet har med stöd av 12 § 3 mom. lagen den 16 mars 1979 om förhindrande av vattens förorening, förorsakad av fartyg, sådan den lyder i lag av den 20 februari 1987 (204/87), beslutat:

1 §

Kommunens plan för bekämpning av fartygsoljeskador skall underställas vatten- och miljöstyrelsen för fastställelse, om

1) anskaffningskostnaderna för den i planen ingående bekämpningsmaterielen och de övriga anskaffningskostnaderna under planperioden överstiger 1 miljon mark, eller

2) om i planen ingår en enskild anskaffning av oljebekämpningsmateriel vars kostnader överstiger 500 000 mark, vars ersättning till fulla beloppet till kommunen ur oljeskyddsfondens medel enligt 12 § 4 mom. fartygsavfallslagen förutsätter förhandsgodkännande av oljeskyddsfondens direktion.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990. Genom beslutet upphävs miljöministeriets beslut av den 27 mars 1987 om när kommunala planer för bekämpning av fartygsoljeskador skall underställas vatten- och miljöstyrelsen (347/87).

Helsingfors den 22 december 1989

Miljöminister
Kaj Bärlund

Överinspektör
Olli Pahkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.