1292/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om ändring av 6 § förordningen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land

På föredragning av miljöministern fogas till 6 § förordningen den 20 december 1974 om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land, sådant detta lagrum lyder ändrat genom förordning av den 10 juni 1988 (510/88), ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

6 §

Om i planen ingår en enskild anskaffning av oljebekämpningsmateriel för vilken kostnaderna överstiger 500 000 mark och vars ersättning till kommunen till fulla beloppet ur oljeskyddsfondens medel enligt 5 § 4 mom. lagen om bekämpande av oljeskador på land och enligt 5 § 2 mom. lagen om oljeskyddsfonden förutsätter förhandsgodkännande av oljeskyddsfondens direktion, begär vatten- och miljöstyrelsen förhandsgodkännande av direktionen innan planen fastställs.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Om anskaffningen ingår i kommunens plan för oljebekämpning som fastställts innan denna förordning träder i kraft och om beställningen görs sedan förordningen trätt i kraft, kan kommunen ansöka om det i 5 § 2 mom. lagen om oljeskyddsfonden avsedda förhandsgodkännandet direkt hos oljeskyddsfondens direktion.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.