1285/1989

Utfärdat i Helsingfors den 14 december 1989

Statsrådets beslut om vissa priser inom Post- och televerket

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet med stöd av 4 § lagen den 14 augusti 1989 om Post- och televerket (748/89) och 7 § i förordningen den 20 oktober 1989 om Post- och televerket (928/89) beslutat:

1 §
Priser för 1 klass brev

Priserna för 1 klass brev, av olika viktklasser får under 1990 i medeltal höjas med högst 4 procent från nivån vid utgången av 1989.

2 §
Lokaltelefonanslutning

Anslutningspriserna för en lokaltelefonanslutning, vilka skall gälla oförändrade 1990, är:

1) 4000 mark för en grundanslutning och

2) 800 mark för en hyresanslutning.

En hyresanslutning kan omvandlas till en grundanslutning genom att skillnaden mellan de gällande anslutningspriserna betalas som tillägg.

I fråga om installering av en ledning skall dessutom uppbäras ett pris för grund- och hyresanslutningar som monteras någon annanstans än i abonnentens stadigvarande bostad, i en fastighet på stads- eller byggnadsplanerat område eller i en affärslokal som används året om och är avsedd för abonnentens huvudsakliga näring.

Grundpriser för telefonanslutning, vilka kan höjas med högst 10 procent 1990, är:

1) 24 mark per månad för grundanslutning och

2) 43 mark per månad för hyresanslutning.

3 §
Fjärrsamtal

Priset för teletrafikområdessamtal skall sänkas med minst 68 procent från 1989 års nivå.

Priset för teletrafikområdessamtal sammanslås med lokalsamtalspriset för Post- och televerkets del. I fråga om telefoninrättningar med koncession kan Post- och televerket och en inrättning komma överens om en ersättning för användning av fjärrledningsnätet, om priset ingår i inrättningens lokalsamtalspris.

Priserna för trafik mellan angränsande nätgrupper inom ett teletrafikområde och för annan fjärrtrafik mellan teletrafikområden får vara högst på 1989 års nivå.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990, med undantag av 1 § som träder i kraft den 1 mars 1990.

Helsingfors den 14 december 1989

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Överinspektör
Tuula Broman-Saaristo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.