1281/1989

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1989

Statsrådets beslut om förordnande av att vissa kommuner och en kommundel skall utgöra specialområden

Statsrådet har med stöd av 11 § lagen den 23 december 1988 om regionalpolitik (1168/88), vid föredragning från inrikesministeriet beslutat:

1 §

Följande kommuner och del av kommun förordnas att utgöra specialområden år 1990:

i Uleåborgs län Haapajärvi och Kuivaniemi,

i Vasa län Alajärvi, Karleby, Korsnäs, Oravais och Storå,

i Kuopio län Sorsakoski (Osmajärvi by) i Leppävirta och Varpaisjärvi,

i Norra Karelens län Lieksa,

i S:t Michels län S:t Michel,

i Kymmene län Fredrikshamn, Kotka, Pyttis och Vehkalahti,

i Tavastehus län Ruovesi, samt

i Åbo och Björneborgs län Kankaanpää, Raumo och Raumo landskommun samt Tavastkyro.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Statsunderstöd, angående vilket den behöriga myndigheten har tillställts en ansökan innan detta beslut träder i kraft, kan dock beviljas till det belopp till vilket det kunde ha beviljats med stöd av beslut som gällde innan detta beslut trädde i kraft.

Helsingfors den 21 december 1989

Minister
Erkki Liikanen

Avdelningschef, överdirektör
Erkki Laatto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.