1278/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om bevakningsföretagsnämnden

På föredragning av inrikesministern ändras i förordningen den 9 september 1983 om bevakningsföretagsnämnden (744/83) 6 § 1 och 2 mom.,

av dessa förordningsrum 6 § 2 mom. sådan den lyder i förordningen av den 2 december 1988 (1032/88), som följer:

6 §

Berättigad att deltaga i prov är den som har anmält sig minst två veckor innan provet hålls. Nämnden kan kalla till provet även senare anmälda.

Anmälan till provet sker genom inbetalning av en deltagaravgift om 700 mark på nämndens postgirokonto. På postgirokortet skall antecknas deltagarens namn, personbeteckning och postadress samt det prov, till vilket han anmäler sig.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.