1276/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid inrikesministeriet

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 7 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Ändras:

Antal Nuvarande tjänstebenämning Löneklass Ny tjänstebenämning
Gemensamma för ministeriet
1 överinspektör A 26 konsultativ tjänsteman
1 ekonomisekreterare A 25 överinspektör
3 specialplanerare S 24 överinspektör
1 specialplanerare A 22 inspektör
2 planerare S 23 specialplanerare
1 utbildningsplanerare A 23 överinspektör
1 informationssekreterare A 23 informationschef
1 föredragande A 21 inspektör
1 forskare S 22 planerare
3 forskare S 21 planerare
1 biträdande forskare A 16 avdelningssekreterare
1 biträdande inspektör A 15 avdelningssekreterare
3 byråsekreterare A 14 avdelningssekreterare
3 byråfunktionär A 10 byråsekreterare
1 byråfunktionär A 9 byråsekreterare
1 maskinskrivare A 12 textbehandlare
2 maskinskrivare A 11 textbehandlare
2 maskinskrivare A 10 textbehandlare
2 maskinskrivare A 8 textbehandlare
2 vaktmästare A 9 expeditionsvakt
4 vaktmästare A 8 expeditionsvakt
1 yngre vaktmästare A 7 vaktmästare
1 biträdande vaktmästare A 5 vaktmästare
Läns- och kommunavdelningen
1 planerare A 23 specialplanerare
Regionalpolitiska avdelningen
2 specialplanerare S 24 överinspektör
1 specialplanerare S 23 överinspektör
2 forskare S 22 planerare
1 forskare S 21 planerare
Räddningsavdelningen
1 yngre regeringssekreterare A 24 överinspektör
1 planerare S 23 specialplanerare
1 planerare A 23 specialplanerare
1 planerare A 22 specialplanerare
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.