1274/1989

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1989

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsfordringar beträffande vissa gödselmedelspreparat

Jord- och skogsbruksministeriet har fogat en ny 8 a § till sitt beslut av den 21 maj 1986 om kvalitetsfordringar beträffande vissa gödselmedelspreparat (384/86) som följer:

8 a §
Slaggkalk

Kalkningsmedel som säljs som slaggkalk skall till finhetsgraden uppfylla kvalitetsfordringarna för kalkstensmjöl.

Masugnsslagg skall till sin syraneutraliserande förmåga motsvara minst 30 procent ekvivalent kalciumhalt och stålverksslagg minst 35 procent ekvivalent kalciumhalt.


Detta beslut träder i kraft den 16 juni 1990.

Helsingfors den 22 december 1989

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Byråchef
Olli Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.