1273/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om ändring av 4 § gödselmedelsförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras 4 § 4 mom. gödselmedelsförordningen av den 16 maj 1986 (383/86):

4 §
Typbenämningar på jordförbättringsdmedel

Slaggkalk får användas som benämning på sådan biprodukt av stålindustrin som säljs som kalkningsämne och som beträffande finhetsgrad och förmåga att neutralisera syra uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer. Av typbenämningen på slaggkalk och andra biprodukter av stålindustrin som säljs som kalkningsämne skall framgå om det är fråga om masugnsslagg eller stålverksslagg.Denna förordning träder i kraft den 16 juni 1990.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.