1270/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om ändring av 2 § förordningen om avgifter för inspektion av växter

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras underpositionen i tulltariffposition 06.03 i 2 § 1 mom. förordningen den 23 december 1987 om avgifter för inspektion av växter (1134/87) som följer:

2 §

För växtinspektion, som utförts i samband med införsel till landet av växter eller växtdelar, uppbärs särskilt för varje till förtullning anmält varuparti avgift som följer:

Tulltariff position Underposition Vara Avgift för varje påbörjat 100-tal kilogram mk
06.03 ex 10.93/10.94 - slöjblomma 8,60

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.