1267/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av 1 § lagen om stöd för vård av barn i hemmet

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 11 januari 1985 om stöd för vård av barn i hemmet (24/85) 1 § 1 mom. som följer:

1 §
Val av vårdform

Föräldrar och andra vårdnadshavare har rätt att för ordnande av vården av barn som inte har fyllt tre år och som faktiskt är bosatta i Finland, enligt eget val erhålla antingen stöd för vård i hemmet i enlighet med denna lag eller en av kommunen anordnad dagvårdsplats som avses i 1 § 1 eller 2 punkten lagen om barndagvård (36/73).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Berättigade till stöd för vård i hemmet är dock fortfarande de föräldrar till barnet eller andra vårdnadshavare för barnet som tillfälligt vistas utomlands och till vilka stödet utbetalts eller som ansökt om det innan lagen träder i kraft. Stödet utbetalas till dessa föräldrar eller andra vårdnadshavare så länge en sådan tillfällig och oavbruten vistelse utomlands som har börjat före ikraftträdandet fortgår, om inte rätten till stödet annars upphör tidigare.

Regeringens proposition 193/89
Socialutsk. bet. 30/89
Stora utsk. bet. 185/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.