1264/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av lagen om lantmäteriförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 14 januari 1972 om lantmäteriförvaltningen (34/72) en ny 5 a § som följer:

5 a §

För lantmäteriförvaltningens kartor, flygbilder, publikationer och andra motsvarande prestationer samt för uppdrag som utförs på beställning och för vilka särskilda stadganden om avgifter inte finns får avgift uppbäras enligt vad som stadgas genom förordning. När avgifternas storlek bestäms skall lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) iakttas. När avgiften för allmänna kartor, flygbilder, publikationer och andra motsvarande prestationer bestäms kan anskaffningskostnaderna för materialet helt eller delvis lämnas utan avseende.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 217/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 24/89
Stora utsk. bet. 196/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.