1254/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av 69 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 69 § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant det lyder i lag av den 11 november 1988 (944/88), som följer:

69 §

Ersättning som enligt denna lag betalas för kostnader för sjukvård och rehabilitering eller havandeskap och barnsbörd eller stöd som betalas enligt 76 b § får inte mätas ut. Folkpensionsanstalten är skyldig att på begäran av behörig myndighet lämna de upplysningar som behövs för utmätning av någon annan förmån som avses i denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 231/89
Socialutsk. bet. 38/89
Stora utsk. bet. 217/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.