1228/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om ändring av 4 § förordningen om temporärt anordnande av studier för musiklärarexamen vid Sibelius-Akademin

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde ändras 4 § 1 mom. förordningen den 25 mars 1983 om temporärt anordnande av studier för musiklärarexamen vid Sibelius-Akademin (314/83), sådant det lyder i förordning av den 29 november 1985 (922/85), som följer:

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1983 och gäller till och med den 31 december 1993.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.