1223/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 6 februari 1987 om ändring av lagen om ändring av studiestöd (95/87) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Lagens 10 a § gäller till och med den 30 juni 1991.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 169/89
Kulturutsk. bet. 19/89
Stora utsk. bet. 158/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.