1222/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av 7 § lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut ändras 7 § 1 mom. lagen den 14 januari 1972 om studiestöd, sådant det lyder i lag av den 31 maj 1974 (401/74), som följer:

7 §

För studielån som avses i denna lag betalar staten räntestöd till ett belopp som statsrådet fastställer.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Lagen tillämpas från den 1 oktober 1989 på de räntor som förfaller till betalning efter ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 169/89
Kulturutsk. bet. 19/89
Stora utsk. bet. 158/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.